Informasjon om namsmannen.

Namsmannen.org

Namsmannen i Drammen

Namsmannen i Drammen

Besøksadresse:  Namsmannen i Drammen, Namsmannen i Drammen, Grønland 36, 3045 Drammen
Postadresse:       Namsmannen i Drammen, Drammen politistasjon, PB 1087, 3001 Drammen

Telefon:        32 80 55 00


Dersom du skal sende viktig post til namsmannen bør du alltid kontakte namsmannen på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig

Copyright © 2012. All Rights Reserved.